Updated: 21.6.2017NEXTUPD: 20090531 09:00

Background information

Helsingin, Espoon ja Vantaan kotitalouksien sähkönkulutus

Pääkaupunkiseudulla kotitaloudet kuluttavat hieman alle puolet sähköstä palveluiden käyttäessä noin puolet. Teollisuuden osuus on pieni.

Helsingissä sähkönkulutus on selvästi pienempää kuin Espoossa ja Vantaalla. Syynä tähän ovat helsinkiläisten pienempi asumisväljyys verrattuna muuhun pääkaupunkiseutuun, vähäisempi sähkölämmitteisten asuinkiinteistöjen määrä ja vastaavasti kaukolämmöllä lämpiävien kerrostalojen suurempi osuus koko rakennuskannasta. Pientaloissa on puolestaan enemmän merkittävästi sähköä kuluttavia asuntokohtaisia rakenteita, kuten saunoja ja märkätilojen lattialämmitystä, kuin kerrostaloissa.

Kotitalouksien sähkönkulutus on pysynyt 2000-luvulla lähes ennallaan kaikissa kunnissa eli lisääntynyt sähkölaitteiden määrä ei ole vaikuttanut sähkönkulutuksen kokonaismäärään.